Последни постове

Blog Search

tactix® Bravo GPS спортен часовник за тактическитренировки и навигиране на открито от GARMIN

tactix® Bravo GPS спортен часовник за тактическитренировки и навигиране на открито от GARMIN

tactix® Bravo

tactix® Bravo GPS спортен часовник за тактическитренировки и навигиране на открито съчетава специализирана тактическа функционалност с фитнес тренировки и смарт функции в изцяло черен, здрав и издръжлив дизайн. Двойният режим на работа оптимизира видимият на слънчева светлина дисплей за стандартна употреба или засъвместимост с очила за нощно виждане.

 

 

1 Вижте Garmin.com/ataccuracy за повече детайли.

2 Вижте Garmin.com/waterrating за повече детайли.

3 С HRM-Run пулсомер или с който и да е пулсомер (продават се отделно).

4 С HRM-Run пулсомер само (продава се отделно).

5 Когато е сдвоен със съвместим смартфон. Вижте Garmin.com/ble за повече детайли.

 

Bluetooth® словна марка и логото са собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези марки от Garmin е под лиценз.

Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance Corporation.

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code