УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ

Удължената гаранция осигурява допълнителна гаранция от една или две години в сравнение със стандартния гаранционен срок на продукта. Това е допълнителна услуга, която може да бъде закупена при желание от страна на клиента.

Условия:

  1. Удължена гаранция се дава само за хардуерни повреди и осигурява безплатен ремонт в срок от 30 дни. Ремонтът обезпечава пълната хардуерна функционалност и работоспособност на продукта и не включва почистване, настройване на софтуер, подръжка или техническа помощ. Гаранцията не покрива софтуер и консумативи като батерии, тонер касети, мастилници и др.
  2. Гаранцията на LCD мониторите и екраните важи според стандарта ISO 9241307: 2008 за допустим брой дефектни пиксели и събпиксели за един милион пиксела. Според този стандарт гаранция се признава ако монитора има повече от 3 светещи или несветещи пиксела, или повече от 7 субпиксела по целия екран.
  3. Дефекти, възникнали по време на периода на удължената гаранция се коригират чрез ремонт на засегнатите компоненти или чрез заместването им. Ако такава поправка е невъзможна или ремонта продължи повече от 30 дни, продукта следва да се замени с  продукт със сходни харектеристики и функции, най-малко равни на оригиналният продукт.
  4. Продуктът получен като замяна, се ползва от покритието на удължена гаранция до изтичане на първоначалният срок, за който е закупена услугата.
  5. „Екстрийм.БГ ЕООД“ не носи отговорност, ако в случай на повреда на продукта се стигне до загуба на информация или данни, както и за всички вреди понесени от получателят поради такива загуби и единственото им задължение е да се ремонтира/замени дефектиралият компонент или продукт;

Ограничения:

Удължената търговска гаранция е невалидна в случай на: нехайно или неправилно ползване или съхранение, работа на устройствата в неподходящи климатични условия, неправилно включване, отваряне на продукта и самостоятелен демонтаж и монтаж на компоненти от неоторизирани лица, ремонт или модификация на устройствата или схеми на свързване, извършени от клиента или от трети лица; изтрити лепенки на устройствата, вследствие многократен монтаж и демонтаж; природни бедствия, пожар, наводнения, влага, мълнии, токов удар, механичен удар, падане, вибрации, кражба, въздействие на чуждо тяло. Посочените по-горе случаи освобождават „Екстрийм.БГ ЕООД“ от всякакви отговорности. Софтуерни проблеми не се покриват от гаранция.
Независимо от броя на извършени ремонти на продукта, клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума за продукта, след изтичане на стандартната гаранция.
След изтичане срока по стандартната гаранция, „Екстрийм.БГ ЕООД“ е обвързвана само с ремонта и/или замяната на удостоверените продукти. Независимо от броя на извършени ремонти на продукта, клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума за продукта, след изтичане на стандартната гаранция.
Удължената гаранция може да бъде закупена и след доставката на продукта. В такъв случай, тя следва да бъде закупена най-малко 6 месеца преди изтичане на стандартната гаранция на продукта и продукта да бъде прегледан от служител на „Екстрийм.БГ ЕООД“. В конкретни случаи е възможно преди закупуване на удължената търговска гаранция, да бъде направена профилактика на продукта. Възможно е и да се откаже продажбата на такава допълнителна гаранция, ако продукта не отговаря на условията за ползване на „Екстрийм.БГ ЕООД“.

Запишете се за нашият Бюлетин

Запиши се за нашия онлайн бюлетин и научи първи за промоционални и нови продукти.